Así son os cambios nas deducións de vivenda

EP – REDACCIÓN Unha das deducións máis aplicadas na declaración da renda é a que concierne á vivenda. Tanto como o que se refire á compra de vivenda habitual como na modalidade de aluguer.

Nos últimos anos producíronse novidades con respecto a ambos os conceptos, cambios que afectan a moitos contribuíntes e que modifican distintas normativas da declaración da renda.

No ano 2013, suprimiuse a dedución por investimento en vivenda habitual. Un ano despois eliminouse a dedución por aluguer tamén de vivenda habitual. Con todo, ambas as deducións áchanse en réxime transitorio ata ser suprimidas do todo.

Quen se poden acoller a estas deducións na declaración da renda 2016?

Vivenda habitual

No caso da compra de vivenda habitual só poderán seguir beneficiándose fiscalmente desta dedución na declaración da renda aqueles contribuíntes que xa o fixeron con anterioridade e que adquirisen a súa casa antes do 1 de xaneiro de 2013.

Tamén o poderán facer quen na mesma data pagasen xa pola construción da vivenda, a ampliación, a rehabilitación ou a realización de obras na mesma por motivos de discapacidade e en todo caso ditas obras quedasen terminadas antes do 1 de xaneiro de 2017.

En todo caso, para poder beneficiarse do réxime transitorio de dedución esíxese que os contribuíntes aplicasen a dedución pola devandita vivenda en 2012 ou anos anteriores salvo que non a puideron aplicar ata o momento porque o investimento non superase a barreira do importe exento.

Aluguer

Tras suprimirse en decembro de 2014 o artigo 68.7 da Lei do IRPF co que se eliminaba a posibilidade de practicar deducións por aluguer de vivenda habitual, a dedución por estes conceptos réxese por un réxime transitorio que establece que só algúns poden beneficiarse deste tipo de deducións.

Así, só aqueles que tivesen contrato de arrendamento anterior ao 1 de xaneiro de 2015, satisfacendo nesta data cantidades por en concepto de renda, e xa se deduciron polo aluguer da devandita vivenda en exercicios anteriores, poderán beneficiarse da dedución.

O importe da dedución tamén será restrinxido, sendo do 10,05% do pago neste concepto semente que a renda do declarante sexa inferior a 24.107,20 euros e alcanzando un importe máximo de 9.040 euros para as rendas iguais ou inferiores a 17.707,20 euros e menor para aqueles declarantes con rendas de entre 17.707,20 euros e 24.107,20 euros.

Añadir Comentario

You must be logged in to post a comment.